Cài đặt SSH cho CentOS / RHEL / Scientific Linux 6 & 7


Cài đặt SSH cho CentOS / RHEL / Scientific Linux 6 & 7

Cài đặt SSH cho CentOS / RHEL / Scientific Linux 6 & 7
Cài đặt SSH cho CentOS / RHEL / Scientific Linux 6 & 7

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết – Làm thế nào để Cài đặt SSH cho CentOS / RHEL / Scientific Linux 6 & 7

Secure Shell hay SSH là một giao thức cho phép người dùng kết nối hệ thống từ xa sử dụng cơ chế Client-Server. Phiên đăng nhập sẽ được mã hoá rất mạnh.

Hôm nay chúng ta sẽ cấu hình và sử dụng OpenSSH trên 1 hệ thống VPS linux sử dụng hệ điều hành Centos 7. Centos 7 cung cấp các gói OpenSSH, OpenSSH-Server và gói OpenSSH-Client. Gói Openssh yêu cầu thư viện Openssl-libs cài đặt trên máy.

Cài đặt thư viện Openssl-libs:

# yum install openssh openssh-server openssh-clients openssl-libs

Sau khi gói thư viện trên đã cài đặt thành công chúng ta sẵn sàng để kết nối tới Server thông qua SSH. File cấu hình mặc định lưu trữ theo đường dẫn sshd daemon is /etc/ssh/sshd_config và hầu hết các cài đặt cấu hình đều lưu trữ trong file này.

Trước khi tạo mọi sự thay đổi chúng ta cần tạo một bản sao lưu để khi xảy ra lỗi chúng ta có thể khôi phục lại cấu hình ban đầu của nó.

# cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.orig

Để xem và chỉnh sửa file cấu hình. bạn cần sử dụng một trình soạn thảo. Ở đây chúng ta chọn trình soạn thảo Nano bởi vì nó rất đơn giản để sử dụng.

# nano /etc/ssh/sshd_config

Việc đầu tiên bạn cần thay đổi cổng mặc định. Bởi vì SSH lắng nghe trên cổng 22 và vì lý do bảo mật chúng ta cần thây thông số này sang một con số khác. (Nếu bạn không muốn thì vẫn có thể giữ nguyên việc này không bắt buộc).

Thay dòng:

Port 22

sang

Port 2022

Sau khi thây đổi xong và lưu lại. Trong trường hợp để áp dụng sau thay đổi. bạn cần khởi động lại SSH daemon.

# systemctl restart sshd.service

Bạn hãy thử kết nối SSH và tận hưởng thành quả nhé.

Chúc các bạn Cài đặt SSH cho CentOS / RHEL / Scientific Linux 6 & 7 thành công


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend