Chapter 1 – Exploring Network (tìm hiểu về mạng)


Chapter 1 – Exploring Network (tìm hiểu về mạng)

CCNA Routing and Switching

Mục tiêu của chương:

+ Mô tả mạng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

+ Mô tả các sơ đồ mạng (topology) và các thiết bị mạng sử dụng trong mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Mô tả các đặc thù cơ bản của một mạng trong việc hổ trợ truyền thông trong mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Mô tả các xu hướng quản trị mạng tác động đến mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Link google drive: [button color=”” size=”” type=”square” target=”new blank” link=”https://drive.google.com/file/d/1ZUP3K7ren5Km6DMGkEWZbx4zqES7ehWn/view?usp=sharing”]tải về[/button]

Thời gian tới mình sẽ làm video để nói về nội dung trong các slide giáo trình này. Các ban


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend