Chapter 1 – Exploring Network (tìm hiểu về mạng)

0
244

Chapter 1 – Exploring Network (tìm hiểu về mạng)

CCNA Routing and Switching

Mục tiêu của chương:

+ Mô tả mạng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

+ Mô tả các sơ đồ mạng (topology) và các thiết bị mạng sử dụng trong mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Mô tả các đặc thù cơ bản của một mạng trong việc hổ trợ truyền thông trong mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Mô tả các xu hướng quản trị mạng tác động đến mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Link google drive: tải về

Thời gian tới mình sẽ làm video để nói về nội dung trong các slide giáo trình này. Các ban

Facebook Comments
Chapter 1 – Exploring Network (tìm hiểu về mạng)
5 (100%) 2 votes