Chapter 2 – Configuring a network operating system (Hệ điều hành IOS Cisco)

0
298

Chapter 2 – Configuring a network operating system

(Hệ điều hành IOS Cisco)

Mục tiêu của chương 2:

+ Giải thích mục đích của hệ điều hành IOS Cisco.

+ Giải thích làm thế nào truy xuất, điều hướng hệ điều hành IOS để cấu hình thiết bị mạng.

+ Mô tả cấu trúc câu lệnh của hệ điều hành IOS Cisco.

+ Cấu hình hostname trên một thiết bị chạy IOS cisco sử dụng dòng lệnh (CLI: Command line interface).

+ Sử dụng câu lệnh trên hệ điều hành IOS Cisco để hạn chế quyền truy cập vào cấu hình thiết bị.

+ Sử dụng câu lênh của IOS Cisco để lưu cấu hình đang chạy (running configuration).

+ Giải thích làm thế nào các thiết bị có thể truyền thông được với nhau thông qua môi trường mạng.

+ Cấu hình địa chỉ IP cho một host

+ Kiểm tra kết nối giữa hai thiết bị.

Link google drive: tải về

Đây là giáo trình tiếng anh. Mọi người nên tham khảo giáo trình tiếng anh để hiểu được các thuật ngữ cũng như khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành CNTT sau này.

Facebook Comments
Chapter 2 – Configuring a network operating system (Hệ điều hành IOS Cisco)
5 (100%) 3 votes