Chapter 3: Network Protocols and Communications – Giao thức mạng và truyền thông


Chapter 3: Network Protocols and Communications – Giao thức mạng và truyền thông

CCNA Routing and Switching

Mục tiêu của chương này:

+ Giải thích được làm các nguyên tắc truyền thông được áp dụng như thế nào

+ Giải thích được vai trò của các protocol (giao thức) trong truyền thông mạng.

+ Giải thích được các thiết bị trong một mạng nội bộ của doanh nghiệp truy cập với nhau.

Link Google drive: [button color=”” size=”” type=”square” target=”new blank” link=”https://drive.google.com/file/d/1MBkJIHnqSiJr5NBfTg96VEhdpEVe-knU/view?usp=sharing”]tải về[/button]

Đây là giáo trình bằng tiếng anh. Mọi người nên tham khảo giáo trình tiếng anh để hiểu được các thuật ngữ cũng như khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành CNTT sau này

 


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend