Chapter 3: Network Protocols and Communications – Giao thức mạng và truyền thông

0
554

Chapter 3: Network Protocols and Communications – Giao thức mạng và truyền thông

CCNA Routing and Switching

Mục tiêu của chương này:

+ Giải thích được làm các nguyên tắc truyền thông được áp dụng như thế nào

+ Giải thích được vai trò của các protocol (giao thức) trong truyền thông mạng.

+ Giải thích được các thiết bị trong một mạng nội bộ của doanh nghiệp truy cập với nhau.

Link Google drive: tải về

Đây là giáo trình bằng tiếng anh. Mọi người nên tham khảo giáo trình tiếng anh để hiểu được các thuật ngữ cũng như khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành CNTT sau này

 

Facebook Comments
Chapter 3: Network Protocols and Communications – Giao thức mạng và truyền thông
5 (100%) 4 votes