Chương I: mạng cơ bản (p1)


I.1. Mạng là gì ?

Nhóm hai hay nhiều thiết bị kết nối với nhau cho phép chia sẻ thông tin và tài nguyên hệ thống.

I.1.2 Mạng nội bộ (Local Area Network – LAN)

Sự kết nối của các thiết bị mạng trong cùng một vị trí địa lý (văn phòng\ tòa nhà).

Mạng nội bộ

I.1.3 mạng diện rộng (Wan – Wire Area Network):

  • Sự kết nối của các thiết bị mạng từ hai hay nhiều vùng khác
  • Nhiều mạng LAN kết nối đến
Mô phỏng mạng diện rộng Wan

I.1.4 Mạng đô thị (Metro-politan Area Network – MAN)

Là mạng bao phủ trong phạm vi một đô thị/ thành phố.

 I.1.5 Mạng Internet:

  • Là một hệ thống kết nối toàn cầu lại với nhau, kết nối giữa các vùng miền trong một địa phương, một quốc gia, một vùng lãnh thổ và kết nối toàn cầu lại với nhau.
  • Nói một cách khách internet là sự hợp nhất của 4 kiểu mạng trên lại với nhau

 


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend