Ebook Lab CCNA Security


Ebook Lab CCNA Security

CCNA Security Lab
CCNA Security Lab

Ebook lab CCNA Security: This document is exclusive property of Cisco Systems, Inc. Permission is granted to print and copy this document for non-commercial distribution and exclusive use by instructors in the CCNA Security course as part of an official Cisco
Networking Academy Program.

Đây là tài liệu bản quyền của Cisco System. Được phép in ấn hoặc sao chép cho mục đích luyện tập sử dụng cho các giảng viên trong khoá học bảo mật CCNA, nọi dung trong tài liệu này cũng là một phần trong chương trình đạo tạo của Học Viện Mạng Cisco.

Link Download: [button color=”” size=”” type=”square” target=”new blank” link=”https://drive.google.com/file/d/1ZXpOSmF8U34cpU7tVc6t6MDpH56_x2ve/view?usp=sharing”]tại đây[/button]


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend