Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)


Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Tổng quát về DHCP

dhcp

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) là một giao thức hoạt động theo mô hình Client / Server , nó tự động cung cấp địa chỉ IP cho một Host cùng với các thông tin cấu hình khác có liên quan đến giao thức Internet (IP) như subnet mask và Default gateway. Trong RFC 2131 và 2132 DHCP được định nghĩa là một chuẩn Internet Engineering Task Force (IETF) nền tảng dựa trên Bootstrap Protocol (BOOTP). DHCP cho phép các workstation yêu cầu thông tin cấu hình TCP / IP từ máy chủ DHCP.

Ngày nay nhiều loại thiết bị hổ trợ chức năng DHCP server ví dụ như: các máy chủ Windows Server, Các Router (bộ định tuyến)

Tại sao lại sử dụng DHCP:

Mọi thiết bị muốn truy cập mạng hoặc các tài nguyên điều cần phải có một địa chỉ IP duy nhất. Khi không có DHCP thì địa chỉ IP cho một máy mới tham gia vào mạng, hoạt di chuyển từ Subnet này sang một Subnet khác phải được gán bằng tay

Khi có DHCP toàn bộ quá trình này cấp phát tự động mang tính tập trung. Máy chủ DHCP duy trì một quỹ tích (pool) địa chỉ IP, Pool này cấp phát địa chỉ Ip cho các máy Client mới tham gia vào một mạng và giải phóng địa chỉ Ip của một máy không hoạt động trong mạng nữa để cấp phát cho một máy khác sau này.

Một máy chủ DHCP lưu trữ các thông tin cấu hình trong một cơ sở dữ liệu bao gồm:

  • Các thông số hợp lệ về cấu hình cho toàn Client trong toàn bộ mạng
  • Các địa chỉ IP hợp lệ, được duy trì trong một Pool để gắn cho các Client, và cũng như các địa chỉ IP loại trừ
  • Thời hạn sử dụng địa chỉ Ip, hay độ dài khoảng thời gian một địa chỉ ip được sử dụng trước khi phải yêu cầu Renew lại.

Một máy client kích hoạt DHCP khi thực hiện thuê một địa chỉ Ip sẽ nhận được:

  • Một địa chỉ IP trong một subnet mạng mà nó kết nối vào
  • Các tuỳ chọn thông số DHCP nhận được từ DHCP server bao gồm: Default Gateway, DNS server, DNS Domain Name.

Lợi ích của DHCP:

  • Giúp hạn chế thấp nhất lỗi xảy ra do cấu hình địa chỉ IP bằng tay mỗi khi Topology mạng có sự thay đổi, hay xung đột địa chỉ IP do cấu hình trùng địa chỉ IP cho nhiều máy trong cùng một thời điểm.
  • Giảm bớt gáng nặng quản lý cho người quản trị:

– Cấu hình TCP/IP tự động và mang tính chất tập trung

– Chỉ cần cấu hình các thông số TCP/IP tại vị trí tập trung tâm

– Cung cấp đầy đủ các thông số DHCP thông qua DHCP Options

– Hiệu quả trong việc thay đổi địa chỉ IP khi Client cập nhật thường xuyên, ví dụ như các máy tính laptop di chuyển nhiều vị trí địa lý trên một mạng wireless

– Chuyển tiếp các dữ liệu DHCP bằng cách sử dụng DHCP Relay giúp lược bỏ bớt máy chủ DHCP trên mỗi Subnet.

 


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend