Hướng dẫn cài đặt Sentora trên Centos 7


SENTORA CONTROL PANEL MIỄN PHÍ TỐT NHẤT 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Sentora trên CentOS 7. Bạn cũng có thể cài đặt nó trên CentOS 6, Ubuntu 12.04 và Ubuntu 14.04.

sentora

Bạn đang tìm kiếm một sự thay thế cPanel để hosting trang của bạn ? Nếu như vậy thì bạn có thể thử Sentora. Sentora là một bảng điều khiển lưu trữ web mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt để làm việc trên một loạt các bản phân phối Linux.

Nó được cấp phép theo GPLv3 và được phát triển và duy trì bởi các thành viên ban đầu của đội ZPanel.

Yêu cầu hệ thống:

 • Hệ điều hành CentOS 7
 • Vô hiệu hóa SELinux

Các bước tiến hành:

1. Cập nhật CentOS 7:

yum -y update

2. Cài đặt công cụ wget để tải về tập tin cài đặt

yum install wget -y

3. Tải file cài đặt sử dụng wget và làm cho nó thực thi

wget http://sentora.org/install
chmod +x install

4. Bắt đầu cài đặt bằng cách thực thi các script

./install 

############################################################
# Welcome to the Official Sentora Installer 1.0.1 #
############################################################

Checking that minimal requirements are ok
Detected : CentOs 7 x86_64
Ok.
DB server will be mariaDB

-- Installing wget and dns utils required to manage inputs
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.psychz.net
 * extras: mirror.keystealth.org
 * updates: mirrors.easynews.com
No packages marked for update
Package 32:bind-utils-9.9.4-14.el7_0.1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.14-10.el7_0.1.x86_64 already installed and latest version
Preparing to select timezone, please wait a few seconds...
Package tzdata-2015a-1.el7_0.noarch already installed and latest version
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Arctic Ocean
 5) Asia
 6) Atlantic Ocean
 7) Australia
 8) Europe
 9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 2

Please select a country.
 1) Anguilla		   28) Haiti
 2) Antigua & Barbuda	   29) Honduras
 3) Argentina		   30) Jamaica
 4) Aruba		   31) Martinique
 5) Bahamas		   32) Mexico
 6) Barbados		   33) Montserrat
 7) Belize		   34) Nicaragua
 8) Bolivia		   35) Panama
 9) Brazil		   36) Paraguay
10) Canada		   37) Peru
11) Caribbean Netherlands  38) Puerto Rico
12) Cayman Islands	   39) St Barthelemy
13) Chile		   40) St Kitts & Nevis
14) Colombia		   41) St Lucia
15) Costa Rica		   42) St Maarten (Dutch part)
16) Cuba		   43) St Martin (French part)
17) Curacao		   44) St Pierre & Miquelon
18) Dominica		   45) St Vincent
19) Dominican Republic	   46) Suriname
20) Ecuador		   47) Trinidad & Tobago
21) El Salvador		   48) Turks & Caicos Is
22) French Guiana	   49) United States
23) Greenland		   50) Uruguay
24) Grenada		   51) Venezuela
25) Guadeloupe		   52) Virgin Islands (UK)
26) Guatemala		   53) Virgin Islands (US)
27) Guyana
#? 49

Please select one of the following time zone regions.
 1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations
 3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
 4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
 5) Eastern Time - Indiana - most locations
 6) Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties
 7) Eastern Time - Indiana - Pulaski County
 8) Eastern Time - Indiana - Crawford County
 9) Eastern Time - Indiana - Pike County
10) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
11) Central Time
12) Central Time - Indiana - Perry County
13) Central Time - Indiana - Starke County
14) Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties
15) Central Time - North Dakota - Oliver County
16) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
17) Central Time - North Dakota - Mercer County
18) Mountain Time
19) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
20) Mountain Standard Time - Arizona (except Navajo)
21) Pacific Time
22) Pacific Standard Time - Annette Island, Alaska
23) Alaska Time
24) Alaska Time - Alaska panhandle
25) Alaska Time - southeast Alaska panhandle
26) Alaska Time - Alaska panhandle neck
27) Alaska Time - west Alaska
28) Aleutian Islands
29) Hawaii
#? 1

The following information has been given:

	United States
	Eastern Time

Therefore TZ='America/New_York' will be used.
Local time is now:	Tue Mar 24 10:12:08 EDT 2015.
Universal Time is now:	Tue Mar 24 14:12:08 UTC 2015.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

=== Informations required to build your server ===
The installer requires 2 pieces of information:
 1) the sub-domain that you want to use to access Sentora panel,
  - do not use your main domain (like domain.com)
  - use a sub-domain, e.g panel.domain.com
  - or use the server hostname, e.g server1.domain.com
  - DNS must already be configured and pointing to the server IP
    for this sub-domain
 2) The public IP of the server.


Enter the sub-domain you want to access Sentora panel: sentora.techonia.com
Enter (or confirm) the public IP for this server: 104.131.1xx.120

OK: DNS successfully resolves sentora.techonia.com to 104.131.1xx.120

All is ok. Do you want to install Sentora now (y/n)? y
Daemon run complete! (10:18 24th Mar 2015 EDT)
Restarting mariadb
Restarting httpd
Restarting postfix
Restarting dovecot
Restarting crond
Restarting named
Restarting proftpd
Restarting atd
########################################################
 Congratulations Sentora has now been installed on your
 server. Please review the log file left in /root/ for 
 any errors encountered during installation.

 Login to Sentora at http://sentora.techonia.com
 Sentora Username : zadmin
 Sentora Password : 3Z3ag0LSC16xxxxx

 MySQL Root Password   : 0zVftU6U44lxxxxx
 MySQL Postfix Password  : TB1NgFTKhONxxxxx
 MySQL ProFTPd Password  : vvqZDvqGfw7xxxxx
 MySQL Roundcube Password : Amckr2h7pjExxxxx
  (theses passwords are saved in /root/passwords.txt)
########################################################

Restart your server now to complete the install (y/n)? y

Các máy chủ sẽ khởi động lại để hoàn tất cài đặt. Sau khi khởi động, bạn có thể truy cập trình quản lý Sentora bằng cách sử dụng trình duyệt web:

sentora-login-page

 

Sử dụng tên người dùng / mật khẩu được tạo ra trong quá trình cài đặt như trên để đăng nhập. Một khi bạn đã đăng nhập bạn có thể bắt đầu tạo tên miền mới, web hosting, và Hostings email.  Chúc bạn thành công

Bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Sentora để quản trị hosting của mình

 


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend