Mã nguồn mở (open source) là gì ? – Phần mềm mã nguồn mở là gì ?


Mã nguồn mở là gì?

Thuật ngữ mã nguồn mở (Open source) để đề cập đến một thứ gì đó mà mọi người có thể thay đổi và chia sẽ bởi vì thiết kế của nó mang tính chất cộng đồng.

Thuật ngữ này xuất phát từ ngữ cảnh phát triển phần mềm nhằm chỉ ra một phương pháp cụ thể để tạo ra các chương trình máy tính. Tuy nhiên ngày nay thuật ngữ mã nguồn mở mang một ý nghĩa bao hàm rộng lớn.

Các dự án, sản phẩm, hoặc sáng kiến mã nguồn mở tuân theo nguyên tắc trao đổi cởi mở, sự tham gia của cộng đồng, cải cách, minh bạch và phát triển mang tính chất cộng đồng.

Một số mã nguồn mở nổi tiếng:

Website:

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=”https://www.trongnhan.net/services/thiet-ke-website/wordpress”]Wordpress [/button] [button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=”https://www.trongnhan.net/services/thiet-ke-website/joomla”]Joomla[/button]  [button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=”https://www.trongnhan.net/services/thiet-ke-website/opencart”]Opencart[/button] [button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Apache[/button]

Mã nguồn quản trị doanh nghiệp:

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Odoo[/button]  [button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=”https://www.trongnhan.net/chuyen-de/vtiger-crm”]Vtiger Crm[/button]  [button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Sugar Crm[/button]  [button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Open Bravo[/button]

Phần mềm nguồn mở là gì?

Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi.

Sự khác biệt giữa phần mềm nguồn mở và các loại phần mềm khác là gì?

Một số phần mềm có mã nguồn mà chỉ có một người, một nhóm người hoặc tổ chức tạo ra nó, duy trì, cải cách và có quyền kiểm soát nó một cách độc quyền thì được gọi là phần mềm độc quyền hay còn được gọi là phần mềm mã nguồn đóng

Chỉ tác giả của phần mềm độc quyền mới có thể sao chép hợp pháp, kiểm tra và sửa đổi phần mềm và để sử dụng phần mềm độc quyền người dùng máy tính phải đồng ý (thường là bằng cách xác nhận đồng ý một giấy phép hiển thị lần đầu tiên khi sử dụng phần mềm) rằng sẽ không tạo bất cứ một sự thay đổi nào lên phần mềm mà tác giả phần mềm đã không cho phép. Microsoft office, Autocad là ví dụ của phần mềm độc quyền.

Phần mềm mã nguồn mở thì hoàn toàn khác. Tác giả của nó sẵng sàn để cho mọi người khi muốn xem có thể xem các mã đó, sao chép nó, học hỏi nó và thậm chí có thể thay đổi nó. LibreOffice hay Chương trình Quản lý Hình ảnh GNU là những ví dụ về phần mềm nguồn mở.

Cũng giống như phần mềm độc quyền, người dùng phải chấp nhận các điều khoản của giấy phép khi họ sử dụng phần mềm mã nguồn mở – nhưng các điều khoản hợp pháp của giấy phép mã nguồn mở khác rất nhiều so với các giấy phép độc quyền.

Giấy phép nguồn mở ảnh hưởng đến cách mọi người có thể sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và phân phối phần mềm. Nói chung, giấy phép nguồn mở cho phép người dùng máy tính được phép sử dụng phần mềm nguồn mở cho bất kỳ mục đích nào họ muốn.

Một số giấy phép mã nguồn mở-những gì mà một số người gọi là giấy phép “copyleft”-quy định rằng bất kỳ ai phát hành một chương trình mã nguồn mở đã sửa đổi cũng phải phát hành mã nguồn cho chương trình đó cùng với nó.

Hơn nữa, một số giấy phép mã nguồn mở quy định rằng bất kỳ ai thay đổi và chia sẻ một chương trình với những người khác cũng phải chia sẻ mã nguồn của chương trình mà không tính phí cấp phép cho nó.


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend